1. /
  2. Tutustu meihin

Keitä olemme

TEHTÄVÄMME

Marhaban-yhdistys (Association diaconale protestante Marhaban) pyrkii kehittämään sosiaalisia verkostoja maahanmuuttaja-kontekstissa ilman ehtoja tapahtuvan vastaanottamisen, solidaarisuuden ja jakamisen kautta.

Toivotamme jokaisen tervetulleeksi ja tarjoamme mahdollisuuksia oppimiseen, tiedonsaantiin, kuulluksi tulemiseen sekä annamme apua yhteiskuntaan kotoutumisessa. Toimintamme pyrkii näihin tavoitteisiin kielellisiä ja sosiaalisia taitoja kehittämällä.

Image nos missions

Johtoajatuksemme

TODISTUS

Palvelemisen ja ilman ehtoja tapahtuvan vastaanoton kautta

JAKAMINEN

kulttuurien ja uskontojen välillä

SOLIDAARISUUS

Kansalaisaktiivisuus

ARVOMME

Les bénévoles

Visiomme on kokonaisvaltainen: jokainen ihminen on kokonaisuus, joka kattaa sekä sosiaalisen, fyysisen että hengellisen osa-alueen.

Toimintamme perustuu ranskalaiseen lainsäädäntöön (siviililaki <<code civil >> ja yhdistyslaki 1901), Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä ihmisarvoon ja kunnioittamisen periaatteisiin, jotka nousevat evankeliumista, sillä Marhaban on yhdistys, jolla on protestanttinen viitekehys.

Tästä huolimatta kaikki toimintomme nojaavat laïcité-periaatteeseen (tunnustuksettomuus). Kuuluminen uskonnolliseen yhteisöön tai hengelliseen toimintaan osallistuminen eivät ole edellytyksenä muihin toimintoihin osallistumiselle. Vapaaehtoiset sitoutuvat toimimaan kaikessa toiminnassaan jokaisen vakaumusta kunnioittaen.

HISTORIAMME

Vuonna 1985 Suomen Lähetysseura (Felm) vastasi Ranskan luterilaisen kirkon Pariisin hiippakunnan sisälähetysseuran esittämään kutsuun. Pieni joukko suomalaisia saapui Bellevuen kortteliin Felix Pyat –kadulle ja aloitti yhteistyön jo paikalla olleiden toimijoiden (ADRIM & AIPI ) kanssa: Työ piti sisällään tukiopetusta, lukutaitotyötä sekä naisten ryhmän. Tämä toiminta ennakoi sen, että vuonna 2003 perustettiin Marhaban-keskus, joka avasi ovensa Noaillesin korttelissa. Myöhemmin useiden paikallisten yhdistysten ja kirkollisten tahojen edustajista muodostettu työryhmä aloitti ranskalaisen lain mukaisen yhdistyksen perustamiseen tähtäävän työskentelyn. Sen tuloksena syntyi Association diaconale protestante Marhaban (ADPM), Marhaban-yhdistys, joka perustettiin vuonna 2008. Toiminta siirtyi osoitteeseen 51, rue des Trois frères Barthélemy, 13006 Marseille.  Marhaban asettui näin kortteliin, joka tunnetaan sosiaalisesta ja kulttuurisesta kirjostaan.

Cours d'alphabétisation

TIIMIMME

  • PRISCA HIGUERA CORNIELES
    PRISCA HIGUERA CORNIELES JOHDON ASSISTENTTI JA KASVATUSTYÖN KOORDINAATTORI
  • MÉLANIE LANDES CASTAGNO
    MÉLANIE LANDES CASTAGNO MARHABANIN JOHTAJA
  • MYRIAM ABDALLA
    MYRIAM ABDALLA SOSIAALI- JA KASVATUSTYÖN ASSISTENTTI

VAPAAEHTOISET

Marhabanin toiminta lepää olennaiselta osaltaan vapaaehtoisten varassa. Noin viisikymmentä vapaaehtoista ohjaa eri toimintoja ja vastaa yhdistyksen johdosta.

benevoles-1
benevoles-2

Liity meihin

Vapaaehtoistyö mahdollistaa konkreettisen solidaarisuuden kokemuksen ympärillämme olevien ihmisten kanssa. Voit liittyä mukaan toimintaamme, jossa ihmiset vastaanotetaan ilman ehtoja ja heitä tuetaan.